اول مارکت ۷۲۸
آموزش
  • آشنایی با تنظیمات کلی فتوشاپ
  • اقدامات لازم برای بهینه سازی فتوشاپ
  • آشنایی با ابزارهای فتوشاپ و کاربرد آنها
  • آشنایی با پانل های فتوشاپ و اصول کار با آنها
  • سفارشی سازی منو ها و کلیدهای میانبر در فتوشاپ
  • محیط های کاری در فتوشاپ
  • آشنایی با فتوشاپ و کاربردهای آن
  • آموزش بازکردن برش تصویر در فتوشاپ + آموزش ویدیویی
  • معرفی و آشنایی با بخش های مختلف فتوشاپ